UPDATE
   tabulka
SET
   sloupec = REPLACE (sloupec, 'původní_hodnota', 'nová_hodnota')

Vlastimil Pošmura, 2020